SmartLockr - jan 9, 2019

Het doel van De Woonplaats was om bestanden veilig delen

Het doel van De Woonplaats was om bestanden veilig delen

De Woonplaats is een woningcorporatie die betaalbare woningen aanbiedt, in met name Enschede en de (Oost) Achterhoek. Sinds vorig jaar maakt deze organisatie gebruik van ons SmartLockr Data Protection Platform. Met SmartLockr Intelligent Data Protection Platform in eigen branding worden bestanden nu veilig uitgewisseld.

Wij waren erg benieuwd naar de verdere ervaringen met ons platform en namen daarom contact op met De Woonplaats. Hierbij troffen wij Joop Schoppers, teamleider ICT.


"SmartLockr bevalt goed. Wij zijn er nog steeds tevreden over!"

 

Over De Woonplaats


Hallo Joop, fijn dat we je konden spreken over jullie ervaring met SmartLockr. Voordat we daar verder over praten, kun je vertellen wat De Woonplaats doet? Wat is belangrijk in jullie organisatie?

“Onze visie is dat goed wonen niet alleen een goede woning betreft, maar ook een goede woon- en leefomgeving. Daarom zetten wij ons ook in als het gaat om maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid in de wijken en buurten waar onze woningen staan. Wanneer herstructurering nodig is, nemen wij daarvoor onze verantwoordelijkheid. Onze doelstelling is het vermogen, dat in onze circa 20.000 verhuureenheden zit, maatschappelijk zo optimaal mogelijk te laten renderen.”

 

Dat klinkt als een goed streven, maatschappelijke betrokkenheid. Hoe vullen jullie dit in?

“De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Wij willen voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan ons functioneren worden gesteld vanuit wetgeving en aspecten van good governance. Wij streven een gezond evenwicht na tussen sociale, ecologische en economische belangen. Maar bovenal willen wij graag begrijpen wat er onder bewoners, in wijken en buurten en bij stakeholders leeft en daar zo goed mogelijk op inspelen. Daarin zoeken wij de samenwerking en geven daaraan alle ruimte. Het gaat niet om ons, maar om het gezamenlijk optimaliseren van het woongenot en het maatschappelijk rendement.”

 

Joop Schoppers

Joop Schoppers, Teamleider ICT De Woonplaats

 

In hoeverre komt hier innovatie bij kijken?

“In de wereld om ons heen vinden grote veranderingen plaats. De Woonplaats wil in die transitie mee voorop lopen. Op vastgoedgebied betekent dit dat we steeds minder zelf voorschrijven, maar de bouwwereld meer en meer uitdagen met betere en energiezuinigere woningen te komen die beantwoorden aan de wensen van de bewoner van de toekomst.”

 

Het doel: veilig bestanden delen


Als we kijken naar innovatie binnen jullie organisatie zelf, welke veranderingen kunnen we dan zien? Zijn er ook binnen het werkproces veranderingen?

“Binnen De Woonplaats maken wij veelvuldig gebruik van e-mails, om informatie en bestanden met elkaar te delen. Het gaat hier om zowel het ontvangen, als verzenden van bestanden. Met de invoering van de AVG, waar het informatiebeveiligingsbeleid mee wordt aangescherpt, moeten wij als organisatie zorgen dat wij compliant werken. In dit geval betekent dit dat bijlagen bij een e-mail op een veilige manier moeten worden verzonden.”

"Er is een goede prijs-kwaliteit verhouding. Wij krijgen wat we nodig hebben."

 

De oplossing: SmartLockr

 

Dat vraagt dan om een oplossing die bijlagen bij een e-mail daadwerkelijk veilig kan verzenden. Waar hebben jullie naar gekeken bij het maken van een keus?

“Voor wij een keus maakten, liepen wij tegen twee knelpunten aan. Enerzijds was het voldoen aan de AVG, omdat je als organisatie een groot risico loopt als je hier geen gehoor aan geeft. Anderzijds wilden wij een oplossing vinden om op een veilige manier grote bestanden te verzenden en te ontvangen. Diensten als WeTransfer zijn hier een alternatief voor, maar als we goed kijken zien we dat zo’n dergelijke dienst niet veilig is. En dat is in de tijd van de AVG niet wenselijk.”

Zijn mijn bestanden veilig bij WeTransfer? Lees onze blog post om te ontdekken: Feature Friday: veilig grote bestanden verzenden

 

Jullie hebben uiteindelijk gekozen voor het SmartLockr Compleet pakket. Dat betekent dat jullie zowel veilig mailen, als ook bestanden veilig ontvangen via het Webportaal. Waarom hebben jullie deze keus gemaakt?

“Het voldoen aan de AVG was voor ons erg belangrijk: het veilig verzenden van bijlagen in een e-mail is iets wat wij mogelijk willen maken voor onze relaties. Daarnaast is het ook belangrijk om veilig bestanden te ontvangen, vandaar dat wij ook gebruik maken van het Webportaal. Op deze manier hebben wij controle over welke documenten de organisatie binnenkomen.

En waarom onze keus is gevallen op SmartLockr? Dat heeft meerdere redenen. Allereerst heeft SmartLockr een goede prijs-kwaliteit verhouding. Voor een goede prijs krijgen we wat we nodig hebben: goede functionaliteiten die het veilig mailen ook daadwerkelijk mogelijk maken. Daarnaast hadden we het product al eens gezien, bij een leverancier van ons. Deze maakte al gebruik van SmartLockr. Ook hebben wij SmartLockr doorgekregen via onze jurist. Deze kende een advocatenkantoor wat het product al gebruikte.”

 

Hoe was de implementatie van het SmartLockr Compleet pakket?

“Dit verliep eigenlijk soepel. Zelfs met de 225 medewerkers die De Woonplaats heeft. Na de onboarding hebben wij handleidingen en filmpjes op ons intranet portaal gezet. Vanaf toen heeft iedere werknemer het product eigen gemaakt. Wel is er nog een aantal aanpassingen geweest: zo hebben we bijvoorbeeld besloten om SmartLockr niet te gebruiken voor interne mail. Dus slechts met communicatie met externen. Het bevalt nog steeds goed, dus wij zijn er tevreden over!”

 

Wilt u net als De Woonplaats veilig bestanden kunnen uitwisselen? Vraag hier dan uw vrijblijvende demo aan en ontdek hoe het SmartLockr Data Protection Platform veilige communicatie voor uw organisatie mogelijk kan maken.

Probeer nu vrijblijvend

 

Written by SmartLockr