SmartLockr - feb 4, 2020

Hoe u als gemeente op tijd kunt voldoen aan de NTA 7516

Hoe u als gemeente op tijd kunt voldoen aan de NTA 7516
Gemeentes hebben het de afgelopen tijd druk gehad. Op 1 januari van dit jaar is de Wvggz namelijk van kracht gegaan. Dit betekende dat gemeentes kritisch hebben moeten kijken naar o.a. veilige communicatie met burgers. Aangezien deze communicatie vooral via e-mail verloopt, was het belangrijk na te gaan welke leveranciers voor veilige e-mail hier de oplossing voor zouden hebben. Maar, daar blijft het niet bij.
 
Naast de Wvggz krijgen gemeentes ook met de NTA 7516 te maken. Dit zijn 21 eisen waaraan voldoen moet worden. Handel dus snel en onderneem actie! Wie niet op tijd voldoet aan de NTA 7516 zal verantwoordelijk zijn. Wij hebben drie tips voor u om hier op tijd aan te kunnen voldoen:
 
 
 

Maak een tijdsplanning

Gemeentes hebben tot 14 mei 2020 de tijd om de juiste maatregelen te nemen. Vanaf die datum moet namelijk aan alle punten van de NTA 7516 voldaan zijn. Deze datum lijkt misschien nog ver in het vooruitzicht, maar volledig voldoen aan de norm vraagt om wat voorbereiding. Hierbij kunt u rekening houden met het volgende:

  • Ben ik als gemeente voldoende op de hoogte van de norm en weet ik wat er precies gaat veranderen?
  • Heb ik in kaart welke eisen er worden gesteld en wat er van mij verwacht wordt?
  • Zijn de wensen van de organisatie duidelijk, zodat ik de leverancier kies die én NTA 7516 compliant zal zijn én kan voldoen aan de wensen die wij stellen?
  • Weet ik welke leveranciers er zijn en welke op de ingangsdatum zullen voldoen aan de norm?

 

Tip #1: Zorg dat u alles inzichtelijk hebt, stel actiepunten op en maak een planning. Plan demo’s in bij leveranciers zodat u deze kunt vergelijken op basis van functionaliteiten, prijs en vooral gebruiksvriendelijkheid.

 

nta 7516 checklist

 

 

Kies voor een integratie met Khonraad

Alle werkprocessen en communicatiestromen komen vanuit verschillende informatiesystemen. De Wvggz gaat erover dat verschillende partijen altijd veilig kunnen communiceren – ongeacht welke software daarvoor wordt gebruikt.

Hoe gebeurt dit? Door het hebben van de juiste ketenarchitectuur, waarbij veilige communicatie altijd mogelijk wordt gemaakt. Meer dan 99% van de gemeentes gebruikt het systeem van Khonraad. Het is daarom raadzaam om een leverancier te kiezen die integreert met Khonraad. Op deze manier bent u er zeker van dat u als gemeente gevoelige informatie op de juiste veilige manier kan delen met burgers. Zo voldoet u niet alleen aan de Wvggz, maar heeft u ook meerdere uitgangspunten van de NTA 7516 gedekt.

 

Tip #2: Vraag bij leveranciers na of ze een integratie hebben met Khonraad. SmartLockr is de 4e leverancier die een integratie mogelijk zal maken.

 

Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk uitgangspunt

Zoals gezegd, bevat de NTA 7516 21 eisen waaraan voldaan moet worden. Deze eisen zullen invulling geven aan de aspecten van informatiebeveiliging die bij e-mail relevant zijn: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Toch is er nog meer.

Gebruiksvriendelijkheid is een punt waar verschillende leveranciers nog niet aan kunnen voldoen. Dagelijks horen wij vanuit het veld over e-mailoplossingen die de juiste functionaliteiten hebben, maar waarbij het ontbreekt aan gebruiksvriendelijkheid.

Beeldt u zich maar eens in: u kunt nog de beste sloten kopen om uw huis mee te beveiligen, maar als deze sloten niet makkelijk en fijn in gebruik zijn, dan is de kans klein dat u deze ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Hetzelfde geldt voor een e-mailoplossing: wat heeft u als gebruiker aan een sterk product, als het dagelijks gebruik ervan niet gebruiksvriendelijk is en u het uiteindelijk niet wilt gebruiken?

U ziet, het kiezen van een leverancier is één ding. Ervoor zorgen dat de dienst wordt gebruikt om datalekken te voorkomen is het tweede.

Lees meer: Waarom gebruiksvriendelijkheid in e-mailbeveiliging onmisbaar is
Lees meer: Zo voldoet u als organisatie aan de NTA 7516

 

SmartLockr en NTA 7516

Hiermee bindt het SmartLockr Intelligent Data Protection Platform zich aan de standaard die wordt vereist, als het gaat om integriteit, vertrouwelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en de mate van beschikbaarheid.


Met SmartLockr mailt u veilig volgens deze norm,  probeer nu vrijblijvend:

Probeer nu vrijblijvend

Written by SmartLockr