SmartLockr - dec 13, 2018

SmartLockr tekent intentieverklaring Veilige Mail in de zorg

SmartLockr tekent intentieverklaring Veilige Mail in de zorg

Het uitwisselen van persoonlijke gezondheidsgegevens wordt in de zorg veelal per e-mail gedaan. Het gaat hier  om privacygevoelige informatie: het uitwisselen moet daarom op een veilige en makkelijke manier gebeuren.  Momenteel voldoen de huidige normen voor mailen in de zorg niet aan de AVG, waardoor het verzenden en  ontvangen van e-mails in de zorg nog niet standaard veilig gebeurt. Het gevolg is dat patiëntgegevens niet  voldoende worden beschermd. En dat maakt de kans op het lekken van deze privacygevoelige gegevens erg groot.

 

Veilige Mail in de zorg

 

Vanuit het informatieberaad Zorg is op 10 oktober jl. het project "Veilige Mail" gestart. Tot dan was het namelijk nog  niet duidelijk wanneer een e-mail voldoende veilig was. Daarnaast waren veel oplossingen niet makkelijk in gebruik,  waardoor het mailverkeer tussen patiënt en zorgverlener vaak werd bemoeilijkt.

Deze intentieverklaring betreft het veilig kunnen versturen en ontvangen van een bericht met persoonlijke gezondheidsinformatie over en/of aan een of meer patiënten.

De komst van het project stelt een nieuwe norm, waar e-mailoplossingen aan moeten voldoen. Met deze standaard kunnen patiëntgegevens veilig worden gedeeld, zowel tussen patiënt en de zorgverleners zoals ziekenhuizen, huisartsen apothekers etc, als zorgverleners onderling.

NTA 7516 beschrijft in techniek neutrale termen de eisen waaraan e-mail, met daarin patiëntgegevens, zou moeten voldoen om veilig te zijn. 

 

nta 7516 checklist

 

SmartLockr levert veilige e-mailoplossing in de zorg


Onlangs heeft SmartLockr zich gevoegd bij organisaties die volgens de norm voor veilig mailen in de zorgsector zullen werken. De norm, ontwikkeld door de NEN, zal in het voorjaar van 2019 worden gepubliceerd.

Met het tekenen van de intentieverklaring, bindt het SmartLockr Data Protection Platform zich aan de eisen die de  nieuwe NEN stelt. Zo komt het platform tegemoet aan de standaard die wordt vereist als het gaat om de mate van beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Zowel onder de nieuwe norm volgens de NEN, als de vereisten van de AVG: veilig mailen in de zorg is met SmartLockr nu de standaard.

veilig mailen in de zorg

Written by SmartLockr