SmartLockr - jul 5, 2019

Feature Friday: Tracking & Blocking Emails

Feature Friday: Tracking & Blocking Emails

Om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, delen we elke vrijdag een nieuwe of vernieuwde feature in onze “Feature Friday”.

Vandaag: Tracking & Blocking. Eerder hebben wij u al laten zien hoe bestanden konden worden geblokkeerd, met de blocking functie. Vandaag gaan wij hier op door en laten wij u zien hoe u bij dit proces komt, door ook de tracking functie te bespreken. 

 

volgen

 

Volgen van de verzending


Traceer eenvoudig uw verzonden e-mailberichten. Is de e-mail goed aangekomen en zijn de bijlagen gedownload?
E-mails die worden verzonden zijn gemakkelijk terug te vinden in de verzonden items. Hier kunt u altijd teruglezen wat er is verstuurd. Maar, er nog meer mogelijk. De tracking & blocking functie maakt het namelijk mogelijk om zowel de status van het verzonden bericht te volgen, als ook het bericht achteraf te blokkeren. Het blokkeren van specifieke bestanden en ontvangers hebben wij in een eerdere Feature Friday blog besproken. Het grote voordeel is dat u grip houdt op de data die wordt verstuurd. Mocht het namelijk zo zijn dat er verkeerde bestanden zijn verstuurd naar onbevoegden, dan is het mogelijk om toegang tot deze bestanden ontoegankelijk te maken. Dit kunt u doen per bestand, ontvanger of voor alle bestanen en ontvangers.

 

De tracking functie maakt het mogelijk om de verzendstatus van uw e-mail te volgen. Binnen het verzonden bericht vindt u de knop "tracking and blocking" waarmee u de informatie kunt ophalen.

U kunt zien of:

  • de e-mail verzonden is;
  • de e-mail is ontvangen;
  • de e-mail is geopend;
  • de link naar het bestand is geopend, en
  • of de bestanden zijn gedownload.Door deze optie is het makkelijker om na te gaan of berichten zijn aangekomen en of de inhoud ervan is gezien. Daarmee kunt u ook bepalen of u bestanden en/of ontvangers nog kunt blokkeren, voordat deze worden gedownload.

 

De tracking en blocking functie maakt het dus mogelijk om achteraf nog bestanden te blokkeren en ontoegankelijk te maken. Zelfs als de extra controles binnen SmartLockr, waarbij zowel bestanden als ontvangers moeten worden bevestigd, er niet voor hebben gezorgd dat er data foutief is verstuurd. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje: tracking en blocking verkleint dus de kans op een datalek.

 

Probeer nu vrijblijvend

Written by SmartLockr