SmartLockr - mei 26, 2020

Drie jaar AVG: een overzicht in cijfers

Drie jaar AVG: een overzicht in cijfers

Veel organisaties kunnen zich het nog wel herinneren: de dag waarop de AVG werd geïntroduceerd. Voor sommigen een logische stap, terwijl er voor anderen veel aanpassingen moesten worden gedaan. Naast de aanpassingen voor organisaties, waren er ook gevolgen die nadelig uitpakken. Hoe hebben we het met z’n allen gedaan en wat is er gebeurd bijna drie jaar na de introductie? Je leest het in deze blog.

 

 

Meer aanpassingen door de AVG


Hoewel de AVG slechts 2,5 jaar geleden z’n intrede heeft gedaan, wordt er nog weleens vergeten wat er is veranderd met de AVG. Met de toename van het aantal datalekken veroorzaakt door hacking, malware en phishing in 2020, blijkt nog niet iedereen de juiste maatregelen te hebben genomen.

Maar, wat veranderde er ook alweer met de AVG? Hier een kort overzicht (bron Autoriteit Persoonsgegevens) :

De verzameling van gegevens op basis van:

 • Toestemming van de gebruiker
 • Vitale belangen
 • Wettelijke verplichting
 • Overeenkomst
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang

Technische en organisatorische maatregelen

 • Register met alle verwerkingen
 • Gegevensbeschermingsbeleid
 • (Digitale) beveiliging

Daarnaast hebben de betrokkenen meer rechten gekregen:

 • Recht om gegevens in te zien
 • Recht om te wijzigen
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht om gegevens over te dragen
 • Recht op informatie.

Waar het in feite op neerkomt, is dat betrokkenen meer rechten hebben gekregen wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Waar het eerst mogelijk was om gegevens langer te bewaren dan nodig, is dit nu niet meer het geval.

 

 

Dit is wat er in drie jaar AVG is gebeurd


De meeste organisaties hebben de juiste technische maatregelen kunnen nemen. Hierdoor werden de nare gevolgen van een datalek bespaard: boetes die konden oplopen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet, reputatieschade en kostenverlies door stilgevallen activiteiten.

Toch heeft niet iedere organisatie zich even goed kunnen beschermen. Het aantal datalekken veroorzaakt door hacking, malware en phishing in 2020 is gestegen met 30% ten opzichte van het jaar ervoor. Wat er nog meer is veranderd, zie je hier:

Infographic Secure email

 

 • Nederland voert de lijst aan als het aankomt op de meest gemelde datalekken. Vanaf de invoering van de AVG zijn er 64.623 datalekken gemeld. Hiermee laat het landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk achter. Hoewel dit aanzienlijk veel datalekken zijn, kan er ook worden gezegd dat de meldplicht datalekken strikt wordt nageleefd.

 • Per 100.000 inwoners, zijn dit 26.306 datalekken. Dat zijn er op een bevolking van ruim 17 miljoen inwoners best veel.

 • De eerste boete die werd uitgedeeld, ging naar het HagaZiekenhuis. Gegevens van een BN’er waren gemakkelijk in te zien, waardoor de gegevens inzichtelijk waren personen die hier niet tot bevoegd waren.

 • Vorig jaar werd de hoogste AVG-boete uitgedeeld: €830.000. Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) mag geen geld vragen aan mensen die digitaal hun gegevens in willen zien. Dit deden zij wel, wat tegen de privacyregelgeving ingaat.

 • Sinds de invoering van de AVG heeft de Autoriteit Persoonsgegevens al €3.580.000 aan boetes uitgedeeld.

 

 

Datalekken zijn te voorkomen met de juiste maatregelen


Gelukkig kunnen datalekken wel degelijk worden voorkomen, als je hier als organisatie de juiste aandacht aan geeft. Download onze whitepaper en leer hoe je dit eenvoudig kunt doen:

Download nu!

Written by SmartLockr