SmartLockr - mrt 24, 2020

Waarom e-mailbeveiliging een goede investering is

Waarom e-mailbeveiliging een goede investering is

E-mail blijft een veelgebruikt middel. Het is laagdrempelig en vrijwel alle informatie kan snel worden gedeeld. Maar, is het ook wel altijd veilig en wordt het veilig gebruikt om datalekken te voorkomen?

Hoe meer we online delen met elkaar, hoe meer we moeten kijken naar de beveiliging van onze data. Want je wilt niet dat gevoelige gegevens zomaar op straat belanden. Daarom geven wij jou 5 redenen waarom het belangrijk is om te investeren in e-mailbeveiliging:

 

  1. Gegevens naar verkeerde persoon blijft grootste oorzaak datalekken


Het aantal datalekken blijft stijgen. De grootste oorzaak hiervan blijft de menselijke fout. En wat blijkt? Hierbij gaat het vooral om het verzenden van gegevens naar de verkeerde persoon. In maar liefst 67% van alle gevallen is privacygevoelige informatie onbedoeld verzonden naar iemand voor wie deze informatie niet bedoeld was.

E-mail zonder extra maatregelen speelt hier niet op in, want welke opties zijn er om ervoor te zorgen dat jouw werknemers minder snel fouten zullen maken? Met de juiste e-mailbeveiliging zal er aandacht worden gevestigd op bewustwording: fouten worden nu eenmaal gemaakt door onoplettendheid. Wie bewuster omgaat met de verwerking van gevoelige informatie, zal minder snel geneigd zijn om fouten te maken. Tegenwoordig zijn er technologieën zoals Machine Learning die ingebouwde bewustwording mogelijk maken. Zo kan de verzender worden gewezen op de verwerking van gevoelige informatie, door notificaties te laten zien.
 

 

  2. Zelfs verkeerd verzonden e-mails kunnen worden teruggetrokken


Een foutje is snel gemaakt, dat weten we allemaal. Maar wat als we die fout zouden kunnen terugtrekken, zodat er geen nare gevolgen zullen zijn?
Wie een e-mail naar een verkeerde persoon verzendt en daarmee een datalek kan veroorzaken, zou willen dat dit voorkomen had kunnen worden. En dat had gekund, als daar de mogelijkheden voor waren geweest.

De juiste veilige e-mailoplossing biedt de mogelijkheid om berichten achteraf terug te kunnen trekken. Heb je iets met een verkeerde ontvanger gedeeld of is het verkeerde bestand verzonden? Dan kun je deze bestanden, ontvangers of zelfs het gehele bericht nog blokkeren. Met standaard e-mail is dit niet mogelijk: verzonden is verzonden.

 

 

  3. E-mail blijft binnen organisaties een zwakke schakel


E-mail blijft een zwakke schakel binnen de organisatie. Bedenk je maar eens hoeveel informatie er dagelijks wordt uitgewisseld, zonder dat je daar inzicht in hebt. Niet alleen gaat het hier om informatie die bedoeld is, maar bijvoorbeeld ook de stroom aan phishing e-mails. Wat gebeurt er als door een aanval van buitenaf jouw berichten en data kunnen worden onderschept? Hoe gemakkelijk zou er toegang kunnen worden verkregen tot gevoelige informatie, als de deur tot deze informatie open staat en ruimte laat voor onbevoegden?

 

  4. Dataverlies via de e-mail raakt de gehele organisatie


Het verlies van data via de e-mail is niet alleen een probleem voor de IT-afdeling. Nee, het wordt een probleem voor de gehele organisatie. Naast de nare gevolgen die het heeft voor de organisatie, zoals boetes en reputatieschade, zijn er ook consequenties voor de betrokkenen. Denk hierbij aan de werknemer die op de link in een eventuele phishing e-mail klinkt.

 

  5. Standaard e-mail mist de functionaliteiten die e-mail veilig maken


E-mail zonder de juiste beveiliging, is als het presenteren van al jouw data op een presenteerblaadje. Hoe makkelijker wij het maken voor onbevoegden, des te groter de kans dat er ook daadwerkelijk wordt geprobeerd om tot onze data te komen. Maar, wat is er dan precies nodig om wél veilig te kunnen e-mailen?
 
Naast bewustwording, gaat het er ook om dat er van de juiste functionaliteiten gebruik wordt gemaakt. Dit betekent dat jouw berichten zowel vóór, tijdens, als ná verzending beschermd blijven. In de ideale situatie betekent dit dat je als verzender minstens gebruik moet kunnen maken van:

  • End-to-end encryptie, waarbij jouw bericht van begin tot het eind versleuteld worden verzonden. Alleen de geauthentiseerde ontvanger heeft toegang tot het bericht.
  • Twee-factor authenticatie, waarbij het verlenen van toegang moeilijker wordt gemaakt.

 

 

Meer weten?


veilig mailen

Written by SmartLockr