Veilig mailen als gemeente

E-mail is nog steeds een veelgebruikt communicatiemiddel om (gevoelige) gegevens mee uit te wisselen. Maar, weet u wat er precies speelt als het gaat om veilige communicatie tussen gemeentes en burgers?

Probeer nu vrijblijvend

Veilig mailen als gemeente

Waarom veilig communiceren?


Veilig communiceren is sinds de komst van de AVG, op 25 mei 2018, geen optie maar noodzaak. Daarnaast brengen deinvoering van de NTA 7516 en de Wvggz, voor gemeentes, aanvullende eisen waar aan voldaan moet worden. Toch blijkennog niet overal de juiste organisatorische en technische maatregelen te zijn genomen. In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 26.956 meldingen. De verwachting is dat dit aantal de komende jarenzal toenemen.


Gemeentes en burgers communiceren steeds vaker digitaal en delen daarbij veel informatie. Vaak zijn het gevoelige gegevens zoals BSN's en NAW-gegevens. Maar, ook gegevens die iets zeggen over de gezondheid van een burger worden veel per e-mail uitgewisseld. Kortom: informatie waarvan zowel u als gemeente, als ook de burger niet willen dat deze informatie in de verkeerde handen valt.

Regelgevingen voor gemeentes


Als gemeente dient u met de volgende regelgevingen rekening te houden: 

De NTA 7516

De NTA 7516 is de norm die richtlijnen geeft aan veilige e-mail, wanneer er persoonlijke gezondheidsinformatie wordt uitgewisseld. De norm  die 21 veiligheidseisen telt, is op 16 mei 2019 geïntroduceerd. Organisaties in de zorg en gemeentes die patiëntgegevens verwerken, dienen aan deze norm te voldoen.

 

De Wvggz

De Wvggz is een uitbreiding op de NTA 7516 en is ingegaan op 01-01-2020.  Meer weten? Lees hier verder. 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is op 25 mei 2018 van kracht gegaan. Deze wet verplicht organisaties binnen Europa om persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken en te beschermen. In de praktijk betekent dit dat personen, waarvan gegevens worden bewaard, verwerkt en gedeeld, nu meer rechten hebben. 

Meeste datalekken in het openbaar bestuur door gemeentes


Daar waar niet veilig wordt gecommuniceerd, is de kans op een datalek altijd aanwezig. En dat laten de cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens ook zien:

  • In 2019 zijn er 26.956 datalekken gemeld;
  • 17% van alle datalekken kwam uit het openbaar bestuur, waarvan 33% gemeld door gemeentes;
  • 67% van alle datalekken wordt veroorzaakt door menselijke fouten, waarbij
  • het grootste type datalek is het versturen van gegevens naar de verkeerde persoon.
veilig mailen als gemeente

Hoe helpt SmartLockr uw gemeente ?

veilig mailen smartlockr
  •   U voldoet aan de AVG en Wvggz;
  •   U verkleint de kans op een datalek al met 97%;
  •   U kunt gemakkelijk en veilig grote bestanden delen, zonder het gebruik van onveilige diensten zoals Dropbox en WeTranfser, en
  •   U bespaart veel tijd en kosten. Uw werknemers hoeven namelijk niet iedere e-mail apart te beveiligen: wij nemen het beveiligingsproces voor u uit handen.

Ons Verschil


SmartLockr speelt in op drie pijlers die belangrijk zijn voor veilige communicatie: 

Gebruiksvriendelijkheid

Communiceer veilig zonder dat het de werkprocessen van u en uw werknemers verstoort. Onze oplossing is zeer gebruiksvriendelijk, waardoor het ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Het vergroten van bewustwording

Als u als gebruiker meer bewust bent van wat u doet, dan wordt de kans op een fout verkleind. Hiermee kan worden voorkomen dat gegevens naar de verkeerde persoon worden gestuurd.

Voldoen aan regelgevingen

Met het gebruik van SmartLockr, voldoet u aan regelgevingen zoals de AVG, NTA 7516 en Wvggz. Hierdoor werkt u altijd volgens de geldende normen, zonder hier extra maatregelen voor te hoeven nemen.

Begin met veilig mailen en voorkom dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt.

Met SmartLockr verkleint u de kans op een datalek met 97%. Zo lopen zowel uw kantoor als uw cliënten zo min mogelijk risico.

Probeer nu vrijblijvend

Wat onze klanten zeggen

Aareon

“Wij zochten een veilige oplossing die eenvoudig in onze organisatie te implementeren was. SmartLockr Veilig Mailen biedt dit, dus de keuze was eenvoudig. In onze organisatie is het geruisloos ingevoerd.”

De Haan Advocaten & Notarissen
“SmartLockr Veilig Mailen is een adequate oplossing die ons in staat stelt (privacy) gevoelige of vertrouwelijke gegevens van cliënten op een gemakkelijke, professionele en veilige manier te verzenden.”