Veilig mailen in de juridische dienstverlening

Advocatenkantoren moderniseren en maken steeds meer gebruik van verschillende communicatiemiddelen, zoals e-mails. Maar, weet u wat er speelt omtrent e-mailbeveiliging en veilige communicatie?

Probeer nu vrijblijvend

veilig mailen in de juridische

Waarom veilig communiceren?


Als advocaat werkt u per definitie met vertrouwelijke informatie en daarom is het belangrijk hier correct mee om te gaan. Vaak wordt er gezegd: "Als er écht vertrouwelijk moet worden gecommuniceerd met de cliënt, dan is het uiteindelijk het beste om dat te doen zonder gebruik van elektronische middelen." Toch is dit niet altijd mogelijk en moeten advocatenkantoren moderniseren.

E-mail, mits goed beveiligd, biedt advocaten de mogelijkheid om gevoelige gegevens op een veilige manier te delen. Niet alleen kunnen berichten veilig worden verzonden, maar ook complete cliëntendossiers. Denk hierbij aan gevoelige stukken die op een snelle en makkelijke manier moeten worden verzonden. Door dit proces te digitaliseren en e-mail hierbij te gebruiken heeft u beter inzicht in wat er is verstuurd, naar wie en of het is aangekomen.

Regelgevingen


Binnen de juridische dienstverlening gelden er de volgende regels waar u rekening mee dient te houden:

 

Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak, omtrent Covid-19

Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zullen gesloten zijn vanwege Covid-19. Daardoor gelden er tijdelijk (tenminste tot 29 april) richtlijnen voor de veilige uitwisseling van gegevens.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht gegaan. Advocaten zijn verplicht cliëntgegevens op de juiste manier te verwerken in het cliëntenbestand en moeten de juiste maatregelen nemen om persoonsgegevens met derde partijen veilig uit te kunnen wisselen.

 

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

De NOvA geeft advies over de veilige uitwisseling van vertrouwelijke informatie. Daarbij wordt geadviseerd om gevoelige gegevens slechts per e-mail te verzenden, mits beide partijen gebruik maken van een veilige e-mailoplossing.

Datalekken


Daar waar niet veilig wordt gecommuniceerd, is de kans op een datalek altijd aanwezig. En dat laten de cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens ook zien. Wist u dat:

  • er in 2019 25.956 datalekken zijn gemeld?
  • dit een stijging van 29% is, ten opzichte van het jaar ervoor?
  • gegevens versturen of afgeven aan de verkeerde persoon het grootste type datalek is, met 67%?
  • datalekken met post, mobiele apparaten en gegevensdragers in de jurdische dienstverlening veel voorkomen?
  • een eventueel lek binnen 72 uur dient te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
veilig mailen in de juridische sector

Hoe helpt SmartLockr uw kantoor?


SmartLockr is een veilige en gebruiksvriendelijke e-mailoplossing voor veilige communicatie. Met SmartLockr:

veilig mailen smartlockr
  •   Voldoet u aan de AVG en de Nederlandse Orde van Advocaten;
  •   Kunt u datalekken voorkomen en het risico al verkleinen met 97%;
  •   Verstuurt u gemakkelijk en veilig grote bestanden zoals cliëntdossiers, zonder gebruik te hoeven maken van onveilige diensten zoals WeTransfer en Dropbox, en
  •   Bespaart u niet alleen veel tijd, maar ook geld. SmartLockr neemt het beveiligingsproces uit handen, waardoor uw werknemers gemiddeld geen 5-10 minuten kwijt zijn aan het beveiligen per document/e-mail.

Waarom SmartLockr?


SmartLockr richt zich op drie pijlers die belangrijk zijn voor veilige communciatie: 

Gebruiksvriendelijkheid

Communiceer veilig zonder dat het de werkprocessen van u en uw werknemers verstoort. Onze oplossing is zeer gebruiksvriendelijk, waardoor het ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Het vergroten van bewustwording

Als u als gebruiker meer bewust bent van wat u doet, dan wordt de kans op een fout verkleind. Hiermee kan worden voorkomen dat gegevens naar de verkeerde persoon worden gestuurd.

Voldoen aan regelgevingen

Met het gebruik van SmartLockr, voldoet u aan regelgevingen zoals de AVG, NTA 7516 en Wvggz. Hierdoor werkt u altijd volgens de geldende normen, zonder hier extra maatregelen voor te hoeven nemen.

Begin met veilig mailen en voorkom dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt.

Met SmartLockr verkleint u de kans op een datalek met 97%. Zo lopen zowel uw kantoor als uw cliënten zo min mogelijk risico.

Probeer nu vrijblijvend

Wat onze klanten zeggen

Aareon

“Wij zochten een veilige oplossing die eenvoudig in onze organisatie te implementeren was. SmartLockr Veilig Mailen biedt dit, dus de keuze was eenvoudig. In onze organisatie is het geruisloos ingevoerd.”

De Haan Advocaten & Notarissen
“SmartLockr Veilig Mailen is een adequate oplossing die ons in staat stelt (privacy) gevoelige of vertrouwelijke gegevens van cliënten op een gemakkelijke, professionele en veilige manier te verzenden.”