Veilig mailen onder de Wvggz


Met de Wvggz is er voor gemeentes een wet die toeziet op veilige communicatie - wat je als gemeente hierover moet weten, lees je hier.

Wat houdt de Wvggz in?


De Wvggz staat voor Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en is op 1 januari 2020 van kracht gegaan. Met deze wet worden de rechten van psychiatrische patiënten, die te maken hebben met verplichte zorg, beschermd. Het gaat daarbij om het aanbieden van zorg op maat, waarbij de verplichte zorg zo lang als het nodig is moet worden aangeboden.

wvggz

Met de Wvggz komen er voorwaarden voor zorg en eventuele opnames bij psychiatrische problemen. Een belangrijk onderdeel hierbij, is dat naasten mogen meebeslissen over de invulling van de zorg. Stel, een persoon maakt zich veel zorgen over een familielid, dan kan deze persoon bij instanties aan de bel trekken om de situatie bespreekbaar te maken. In dit geval zullen er medische gegevens worden uitgewisseld. Deze gevoelige informatie brengt een veiligheidsrisico met zich mee.

 

vws-dco-20190211-id73i4790-bron

Bron: https://www.dwangindezorg.nl/wvggz

Het is daarom belangrijk dat alle partijen de mogelijkheid hebben om op een veilige manier met elkaar te kunnen communiceren.

Wat betekent de Wvggz voor de communicatie?

 

Wvggz communicatie
Meer betrokkenen in een proces, betekent ook meer communicatiestromen. Dit gaat om communicatie tussen gemeentes, zorgorganisaties en burgers. Met de komst van de Wvggz is er vooral voor gemeentes veel veranderd:
  •  edere burger heeft de mogelijkheid om een melding te maken bij de gemeente. Dit betekent dat er vanaf dat moment regelmatig contact zal plaatsvinden, die voornamelijk digitaal gebeurt. E-mail heeft hierbij de voorkeur, omdat dit laagdrempelig is. Om ervoor te zorgen dat dit ook veilig gebeurt, moet er de mogelijkheid zijn om veilig te kunnen e-mailen.

  • Gemeentes werken daarnaast onder deze wet nauw samen met de GGZ, het OM en de politie. Ook hier gaat het om het delen van privacygevoelige medische gegevens.

Veilige e-mail voor gemeentes met Khonraad

Voor gemeentes is het daarom ook de taak deze communicatiestromen op de juiste manier op te vangen. Voor interne communicatie is dit ingeregeld vanuit Khonraad, een ketenstructuur voor communicatie die door ruim 99% van alle gemeentes wordt gebruikt. Binnen dit systeem kunnen professionele organisaties onderling op een veilige manier communiceren. Dit gebeurde al op deze manier en de Wvggz zal daar weinig verandering in brengen.

Nu gemeentes ook met mensen van buiten de keten zullen communiceren, moeten ook die stromen op de juiste manier worden beveiligd. Het gaat er hier om dat veilig mailen mogelijk moet worden gemaakt, passend binnen het systeem van Khonraad.

Een eis voor gemeentes is dan ook dat zij werken met een veilige e-mailoplossing die aan deze standaard voldoet. Daarom is het goed om te werken met een oplossing die ook voldoet aan de NTA 7516. Deze norm bevat namelijk de uitgangspunten waar veilige e-mails aan moeten voldoen bij het uitwisselen van medische gegevens. Deze norm biedt zekerheid voor het veilig uitwisselen van medische gegevens.

Met SmartLockr voldoet u aan de Wvggz

SmartLockr is één van de leveranciers die de intentieverklaring voor veilige e-mail heeft ondertekend. Hiermee bindt SmartLockr zich aan de uitgangspunten die gelden onder de NTA 7516. Daarnaast is het ook de eerste leverancier die heeft aangegeven aan de 18 van de 21 uitgangspunten voor leveranciers te voldoen. U als organisatie hoeft daarbij slechts zorg te dragen voor de 3 uitgangspunten die alleen u als organisatie kunt inregelen.

Compliant zijn aan de NTA 7516, betekent dat hiermee ook kan worden voldaan aan de eisen van de Wvggz. Alle communicatie tussen jou als gemeente en derden, gebeurt op een veilige manier.

 

SmartLockr heeft namelijk functionaliteiten die voldoen aan veilige communicatie die worden gesteld door leveranciers, bijvoorbeeld:

Zero-knowledge end-to-end encryptie zorgt ervoor dat alleen de geauthenticeerde ontvanger toegang krijgt tot berichten. Gevoelige gezondheidsinformatie blijft hierdoor altijd afgeschermd.

Interoperabiliteit maakt het mogelijk dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren. Dit betekent dat er altijd veilige communicatie plaatsvindt, ook als de verzender of ontvanger geen gebruik maakt van een NTA 7516-compliant oplossing;

Het op een veilige manier kunnen doorsturen van berichten

Met SmartLockr ben je er als gemeente zeker van dat je ook voldoet aan de normen van de Wvggz.

 

Ons Verschil


Kies je voor SmartLockr, dan kies je voor veiligheid én gemak. Wij maken het verschil door:

Gebruiksvriendelijkheid

Veilig en simpel werken: dat is wat SmartLockr mogelijk maakt. Zonder ingewikkelde handelingen en verstoren van de werkprocessen  kunnen zowel verzender en ontvangers veilig communiceren. 

Het vergroten van bewustwording

De menselijke fout is het grootste type datalek. Door de gebruiker te helpen met notificaties en meldingen tijdens het e-mailproces, kunnen we voorkomen dat informatie bij de verkeerde persoon terechtkomt.

Voldoen aan regelgevingen

SmartLockr voldoet aan de AVG en is NTA 7516 gecertificeerd. Hierdoor werk je altijd volgens de geldende normen, zonder hier extra maatregelen voor te hoeven nemen.

Voldoe je als gemeente al volledig aan de Wvggz?


Bij SmartLockr maken wij dit, en meer, mogelijk.
Ontdek hoe veilige communicatie er voor je gemeente uit kan zien. 

GRATIS DEMO