Integrera säker e-post i dina befintliga system

Enkelt och lätt att använda. Integrera med dina system och gör säker e-post till en del av din verksamhet.

API

Vad är ett API?

API står för Application Programming Interface (gränssnitt för tillämpningsprogram). Det är en uppsättning definitioner och koder som säkerställer att olika (mjukvaru)system, även kallade gränssnitt, kan kommunicera med varandra. Och kanske ännu viktigare: att kunna utbyta information.

Vi arbetar med detta varje dag. Har du till exempel någonsin tänkt på att du kan handla online via sociala medier tack vare integrationen med webbutiker? Eller att du kan se väderprognosen på en nyhetswebbplats? Dessa förbindelser upprättas genom API.

Systemen byggs så att de i princip kan kommunicera med varandra. Därför fungerar API:et här som en mellanhand. Båda systemen behöver därför inte uppfinna hjulet på nytt: det räcker med en koppling för att utnyttja båda funktionerna.

Varje dag använder vi API:er, oftare än vi tror. Det gör vårt liv enklare och arbetsprocesserna effektivare

Det finns olika typer av API:er för (webb)program, programbibliotek och operativsystem. De består alla av en kod och kan användas för olika ändamål:

Tänk till exempel på integrering av navigationssystem i en plattform för sociala medier, för tillhandahållande av platser.

Data från en väderstation, t.ex. väderprognoser, kan integreras i en nyhetskanal på en webbplats.

En stavningskontroll som kan kontrollera innehållet på en webbplats. På så sätt behöver webbplatsbyggare inte längre bygga denna applikation själv.

En länk till en adressbok som du kan använda för att skicka e-post på ett säkert sätt.

Hur fungerar ett API?

API:et säkerställer därför att system som inte talar samma språk kan kommunicera med varandra.

En enkel jämförelse: När två personer (gränssnitt) talar olika språk kan en tolk (API) erbjuda en lösning.
Personerna behöver inte ha kunskaper om varandra (kunskap om det andra språket), eftersom tolken ser till att båda parter förstår varandra. Tolken tar emot och bearbetar informationen så att båda personerna kan kommunicera och utbyta uppgifter med varandra.


API:et gör i princip samma sak. Det tillhandahåller en kod genom vilken system kan kopplas samman. Utvecklarna av båda programmen behöver alltså inte veta hur det andra programmet fungerar. Vad som händer i det här fallet är att den information som saknas i det ena systemet kan hittas i det andra systemet, genom API:et.

API_02

Fördelarna med SmartLockr API

Det finns många fördelar med att använda ett API, beroende på vilken typ av integration det handlar om. Om vi tittar på integrationer mellan SmartLockr och olika system, t.ex. ERP- och CRM-system:

Systemen arbetar effektivt tillsammans, varvid båda systemen kan tolka data. Detta säkerställer att uppgifterna alltid är uppdaterade

Nya affärsmodeller och samarbeten etableras snabbare

Det sparar mycket tid och pengar att införa säker postbefordran. Utvecklare behöver inte börja om från början när de skriver kod: Detta förbättrar de interna processerna och ökar effektiviteten i arbetet

saker epost smartlockr

Vilka funktioner får du med SmartLockr API?

Du kan också enkelt integrera säkra utskick med SmartLockr. Här är dina fördelar:

Skapa portaler med offentliga filer/säkra filer och säkra meddelanden med/utan filer.

Ta emot filer säkert och enkelt från externa relationer genom att skapa uppladdningsförfrågningar.

Lägg till ett meddelande i en portal.

Bifoga en fil till ett meddelande.

Hämta meddelanden i en portal.

Hämta filer i ett meddelande.

Framgångsrika API-integrationer med SmartLockr

khonraad-logo2

Khonraad är en kedjearkitektur som används av mer än 99 % av kommunerna i Nederländerna. Förutom den kommunikation som sker inom denna kedja använder kommunerna främst e-post för att kommunicera med personer utanför kedjan.

Dessa kommunikationsflöden måste också upprättas på ett säkert sätt: den säkra e-postlösningen från SmartLockr som integreras med Khonraad erbjuder lösningen. Det innebär att kommunerna kommer att kommunicera säkert både inom kedjan och utanför kedjan med hjälp av API:et.

WRANGU-logo-green_outline

Med fokus på integrerad risk-, säkerhets- och integritetshantering har Wrangu en lösning för att hålla din information säkrad. Det ger dig insikt i säkerhetsrisker så du vet hur du kan förutse dem. Vår plattform ger substans åt detta genom den säkra kommunikation som vår plattform erbjuder.
 

workspace365-logo

Med Workspace 365 kan organisationer hitta alla applikationer, information, intranät och dokumentlagring i en digital arbetsyta. Integrationen med SmartLockr säkerställer att kommunikation nu också kan ske på ett säkert sätt från denna arbetsplats. Funktionerna för säker e-post finns därför i denna digitala arbetsplats. Så oavsett om du arbetar hemifrån eller på kontoret: säker e-post är också en del av detta.

 

"Vi var glada över att samarbeta med SmartLockr eftersom de ser till att organisationer följer lagar och regler och att anställda också automatiskt skickar e-post och delar dokument på ett säkrare sätt utan avbrott."
- Erik Nicolai, vd och grundare av Workspace 365.

Att integrera med ett API är mer än bara säker posthantering

Det är enkelt, snabbt och utan att störa dina arbetsprocesser. Var som helst, på vilken enhet som helst.

veilig mailen smartlockr