veilig mailen in de juridische

Skydda känsliga uppgifter inom juridiska tjänster med säker e-post. Tryggt, enkelt och helt krypterat

Skydda känsliga klientuppgifter, i enlighet med dina skyldigheter gällande sekretess. Din sinnesro garanteras.

Boka en demo Läs användarfall

Varför din organisationer behöver säker e-post

Om det är något som gäller inom din sektor så är det att ta väl hand om dina kunders integritet. Data som är klassad som ytterst konfidentiell måste även delas på ett säkert sätt. En preferens skulle kunna vara att ge data och filer personligen på en USB-sticka eller via fax. Men som i alla andra sektorer står även den juridiska sektorn inför en ökad digitalisering.

När det gäller att dela uppgifter på ett tryggt och säkert sätt är e-post en annan vanlig metod. Men e-post medför även risker. Att skicka känsliga uppgifter till fel mottagare är den största orsaken till dataläckor. Föreställ dig bara vilka konsekvenser det skulle få för dig och dina kunder om uppgifter läckte ut, både ekonomiska och för ert rykte.

Att använda krypterad e-post inom juridiska tjänster är därför avgörande. Här är varför: 

12,241

dataincidenter har rapporterats sedan GDPR:s introduktion.

+116M SEK

Det totala värdet av utgående böter till följd av brott mot GDPR.

Mänskliga faktorn 

kan förebyggas med notifikationer när ett mejl skrivs.

E-post utan extra säkerhetsåtgärder

lever inte upp till de säkerhetsstandarder som gäller för att utbyta känsliga uppgifter;

Att kryptera e-post hjälper digatt leva upp till GDPR

Denna lag tvingar organisationer att behandla och skydda personuppgifter på korrekt sätt.
Sätt e-postsäkerhet på din agenda, innan det blir din agenda

Boka en demo 

Utmaningen

Det är bara att inse det: digitaliseringen kommer att förändra dina arbetsvanor, och hur vi kommunicerar. Men det betyder inte att vi behöver arbeta mindre tryggt. Den största utmaningen är att se till att alla dina klientuppgifter är skyddade. Det vi då måste tänka på är krypterad kommunikation, där data inte kan kommas åt av obehöriga personer.

Men ovanpå externa faktorer så har interna hot en tendens att vara stora inom organisationer. Under de senaste åren har det förekommit dataläckor där känsliga uppgifter har hamnat hos obehöriga personer. Det kan ha skett via cc istället för bcc, att information har skickats till fel person, eller att inloggningsuppgifter har stulits: utan förebyggande och ytterligare åtgärder är din organisationer utsatt för risker.

Om känsliga uppgifter läcker ut kan det leda till allvarliga skador på organisationer rykte så väl som böter för din organisation.

Så kan SmartLockr hjälpa din organisation

SmartLockr möjliggör säker kommunikation. Vår användarvänliga lösning, både för avsändaren och för mottagaren, ger dig den säkerhet du behöver inom din bransch. Din organisation kommer att leva upp till integritetsregleringar och krav, så att du kan fokusera på kärnverksamheten och hålla ditt löfte om sekretess till dina klienter.

Rätt kommunikation kan således etableras. SmartLockr hjälper dig med:

 • Efterlevnad av GDPR.

 • Krypterad e-post från början till slut utan kunskapsbehov. Obehöriga kommer inte åt de uppgifter som skickas.

 • Säkra uppladdningsportaler och uppladdningsförfrågningar så att filer mottas tryggt, enkelt och snabbt. Du kan korta ner hur länge dina filer finns kvar, vilket kan vara önskvärt om du har särskilt konfidentiellt material.

 • Möjlighet att spåra och blockera mejl, mottagare och filer efter att mejl har skickats.

 • Bekräftelse av filer och mottagare innan mejl skickas, för att förebygga att uppgifter delas med fel person.
 • SMTP vidarebefordringstjänst för att aktivera säker e-post från alla platser och enheter.

 

Är du redo att ta datasäkerhet till en ny nivå?

Boka en demo 

Vad gör Smartlockr annorlunda? 

Öka medvetenheten

När du är medveten om vad du gör kan risken för fel minskas. SmartLockr ger svar på detta med integrerad medvetenhet. För att förhindra att en användare delar data med fel person har SmartLockr:
 •   Smarta skanningar som kan känna igen känslig information i meddelanden och bilagor. Användaren informeras om detta genom att programmet notifierar användaren om känsliga data, varefter meddelandets säkerhetsnivå kan fastställas.  
 •   En extra kontroll av bilagor och mottagare. Användaren måste bekräfta båda delarna innan meddelandet kan skickas.

Användarvänlighet

En tjänst som är lätt att använda kommer inte att betraktas som besvär i daglig verksamhet. SmartLockr är en plug-and-play-lösning, vilket innebär att bekvämligheten alltid är för användarens skull.

 •   Till exempel används SSO (Single Sign-on) så att du som användare inte behöver logga in om och om igen.
 •   De skickade och mottagna e-postmeddelandena lagras hos den individuella e-postanvändaren så att det blir lätt att hitta när det behövs och du kan fortsätta jobba tidseffektivt utan att arbetsprocessen störs.

Följer gällande regelverk

Som organisation måste Ni följa bestämmelser som säkerställer säker behandling av sekretesskänslig information.

 •   SmartLockr följer GDPR, vilket innebär att Ni som organisation också uppfyller kraven vad gäller behandling av sekretesskänslig information.

Att hålla data och känsliga uppgifter skyddae är en gruppuppgift. Vi kan hjälpa dig att göra digitaliseringen till en fördel, med krypterad kommunikation. Enkelt, effektivt och utan några större ansträngningar.

Boka en tid med en specialist