secure emailing municipality

Skydda känsliga uppgifter inom kommuner med säker e-post. Enkelt och utan att det stör arbetsprocessen

Dataläckor hos kommuner är vanliga. Nu är det dags att förebygga dem: kryptera e-post och skydda känsliga uppgifter inom kommunen. Din sinnesro garanteras.

Boka en demo Läs användarfall

Varför din kommun behöver säker e-post

Vi kommunicerar mer digitalt än någonsin förr. E-post är det enklaste och snabbaste sättet att nå andra människor på, och utbyta känsliga uppgifter. Saker som personnummer, passkopior och olika filer, till exempel. Men det är inte utan risker.
Att skicka känsliga uppgifter till fel mottagare är den största anledningen till dataläckor. 

Föreställ dig vilka konsekvenser, både för ryktet och ekonomin, det skulle leda till för din kommun om data delades med obehöriga.

Säker e-post är därför extremt viktigt. Här är varför: 

Kommuner

är ett av organen i den offentliga sektorn därdataläckor sker som oftast; 

12,241

dataincidenter har rapporterats sedan GDPR:s introduktion.

+116M SEK

Det totala värdet av utgående böter till följd av brott mot GDPR.

Att kryptera e-post

hjälper dig att leva upp till GDPR. 

Mänskliga faktorn 

kan förebyggas med notifikationer när ett mejl skrivs.

Sätt e-postsäkerhet på din agenda, innan det blir din agenda

Boka en demo 

ANVÄNDARFALL KOMMUNER

Kommuner

Kommuner har mängder av känsliga uppgifter om sina medborgare. Varje dag delas dessa uppgifter med myndigheter, medborgarna själva och tredje parter vilket skapar flera kommunikationsflöden. Om dessa flöden inte säkras och bevakas ordentligt kan dessa viktiga uppgifter hamna i fel händer.

Utmaningen

Med daglig kontakt är det närmast omöjligt att hålla kolla på vem som skickar vad och till vem. Hur ser du till att alla kan dela uppgifter på ett säkert sätt? Hur enkelt är det att kommunicera, både för avsändaren och mottagarna?

I takt med att data blir allt mer värdefullt är det föga förvånande att kommuner kan utsättas för cyberbrott. Identitetsstöld är något som håller cyberkriminella sysselsatta, ofta med stor framgång.

Men ovanpå externa faktorer så har interna hot en tendens att vara stora inom kommuner. Under de senaste åren har det förekommit dataläckor där känsliga uppgifter har hamnat hos obehöriga personer. Det kan ha skett via cc istället för bcc, att information har skickats till fel person, eller att inloggningsuppgifter har stulits: utan förebyggande och ytterligare åtgärder är din kommun utsatt för risker. Om känsliga uppgifter läcker ut kan det leda till allvarliga skador på kommunens rykte så väl som böter för kommunen.

Så kan SmartLockr hjälpa din kommun

SmartLockrs smarta dataskyddsplattform hjälper dig att säkra dina känsliga uppgifter. Alltid med fokus på de säkerhetsstandarder som ni som kommun måste leva upp till. SmartLockr är en lösning som är enkel att använda, både för avsändaren och mottagarna.

Rätt kommunikation kan således etableras. SmartLockr hjälper dig med:

 • Efterlevnad av GDPR.

 • Krypterad e-post från början till slut utan kunskapsbehov. Obehöriga kommer inte åt de uppgifter som skickas.

 • Skyddade portaler för uppladdning och uppladdningsbegäran för att filer ska mottas säkert, enkelt och snabbt.

 • Problemfri integrering med de system du redan arbetar med.

 • Möjlighet att spåra och blockera mejl, mottagare och filer efter att mejl har skickats.

 • Bekräftelse av filer och mottagare innan mejl skickas, för att förebygga att uppgifter delas med fel person.

 • SMTP Relay vidarebefordringstjäns  för att aktivera säker e-post från alla platser och enheter.

 

Är du redo att ta datasäkerhet till en ny nivå?

Boka en demo 

Vad gör Smartlockr annorlunda?

Öka medvetenheten

När du är medveten om vad du gör kan risken för fel minskas. SmartLockr ger svar på detta med integrerad medvetenhet. För att förhindra att en användare delar data med fel person har SmartLockr:
 •   Smarta skanningar som kan känna igen känslig information i meddelanden och bilagor. Användaren informeras om detta genom att programmet notifierar användaren om känsliga data, varefter meddelandets säkerhetsnivå kan fastställas.  
 •   En extra kontroll av bilagor och mottagare. Användaren måste bekräfta båda delarna innan meddelandet kan skickas.

Användarvänlighet

En tjänst som är lätt att använda kommer inte att betraktas som besvär i daglig verksamhet. SmartLockr är en plug-and-play-lösning, vilket innebär att bekvämligheten alltid är för användarens skull.

 •   Till exempel används SSO (Single Sign-on) så att du som användare inte behöver logga in om och om igen.
 •   De skickade och mottagna e-postmeddelandena lagras hos den individuella e-postanvändaren så att det blir lätt att hitta när det behövs och du kan fortsätta jobba tidseffektivt utan att arbetsprocessen störs.

Följer gällande regelverk

Som organisation måste Ni följa bestämmelser som säkerställer säker behandling av sekretesskänslig information.

 •   SmartLockr följer GDPR, vilket innebär att Ni som organisation också uppfyller kraven vad gäller behandling av sekretesskänslig information.

Att hålla data och känsliga uppgifter skyddae är en gruppuppgift. Vi kan hjälpa dig, så att du kan minimera risken för mänskliga fel inom de arbetsprocesser som kommunen har. Enkelt, effektivt och utan några större ansträngningar.

Boka en tid med en specialist