secure emailing recruiters

Skydda känsliga uppgifter vid rekrytering med säker e-post. Säkra uppgifter på ett enkelt sätt

Som rekryterare får du massor av personliga uppgifter varje dag. Se till att du delar uppgifterna från de som söker på rätt sätt. Din sinnesro garanteras.

Boka en demo Läs användarfall

Varför din organisationer behöver säker e-post

Som rekryterare tar du emot massor av personliga uppgifter. Tänk bara på alla de CV:n och passkopior du får varje dag. Det betyder att ditt rekryteringsbolags databas är full av känslig information som är av intresse för cyberkriminella. Dessutom kan uppgifter läcka ut, vilket kan sätta ditt företag i ett dålig ljus.

När det gäller säkert datautbyte är e-post den näst bästa metoden att använda. Men detta kommer inte utan risker. Att skicka känslig information till fel mottagare är fortfarande den största orsaken till dataläckor Föreställ dig: vilka konsekvenser, både ekonomiska och för ert rykte, skulle din agentur stå inför om uppgifter läckte ut?

Säker e-post en hälsovårdsorganisation är därför extremt viktigt. Här är varför:

12,241

dataincidenter har rapporterats sedan GDPR:s introduktion.

+116M SEK

Det totala värdet av utgående böter till följd av brott mot GDPR.

Mänskliga faktorn 

kan förebyggas med notifikationer när ett mejl skrivs.

E-post utan extra säkerhetsåtgärder

innebär att ni inte lever upp till säkerhetsstandarder när ni skickar känsliga uppgifter;

 

Att kryptera e-post hjälper digatt leva upp till GDPR

Denna lag tvingar organisationer att behandla och skydda personuppgifter på korrekt sätt.

Sätt e-postsäkerhet på din agenda, innan det blir din agenda

Boka en demo 

ANVÄNDARFALL REKRYTERINGSBOLAG

Rekryteringsbolag

Kopior på ID-kort, lönebesked och kompletta kandidatfiler är bara några exempel på de känsliga uppgifter som rekryteringsbolag har. Och de blir bara fler och fler för varje ny position som öppnas upp.

Inom rekrytering är det därför viktigt att ta väl hand om lagrade uppgifter, särskilt då GDPR gör det tydligt att uppgifter endast kan sparas om de fortfarande används för rätt syfte. De måste förr eller senare raderas. Men vad händer om uppgifterna lagras på många olika platser, där personer som inte är behöriga kan komma åt dem?

Utmaningen

Ansökningar skickas främst in via er hemsida. Det betyder att hemsidan måste vara uppdaterad, eftersom gamla system oftast inte lever upp till de säkerhetsstandarder som GDPR kräver. Utan ett säkert SSL-certifikat skickas uppgifter dessutom utan kryptering. Det betyder att uppgifter lätt kan snappas upp av obehöriga.

Den kanske största utmaningen är dock hur uppgifter skickas mellan flera personer. Finns rätt funktioner för att skicka säker e-post och för att utbyte av uppgifter ska ske på rätt sätt?

Så kan SmartLockr hjälpa din organisation

SmartLockr förstår behoven inom vårdsektorn. Enkelt åtkomst till uppgifter av de som är behöriga, säkert och enkelt utbyte av information inom den e-postplattform som används – allt detta är viktigt.

Vår användarvänliga lösning, både för avsändaren och mottagarna, ger dig den säkerhet som behövs inom din bransch, så att du kan fokusera på kärnverksamheten: att hjälpa ansökanden och fylla lediga positioner.

Korrekt säker kommunikation kan således etableras. SmartLockr hjälper dig med:

 • Efterlevnad av GDPR.

 • Krypterad e-post från början till slut utan kunskapsbehov. Obehöriga kommer inte åt de uppgifter som skickas.

 • Säkra uppladdningsportaler och ladda upp förfrågningar för att ta emot filer säkert, enkelt och snabbt. Du kommer att kunna förkorta lagringstiden för dina filer, vilket kan vara önskvärt om det är mycket konfidentiellt innehåll.

 • Möjlighet att spåra och blockera mejl, mottagare och filer efter att mejl har skickats.

 • Bekräftelse av filer och mottagare innan mejl skickas, för att förebygga att uppgifter delas med fel person.

 • SMTP Relay idarebefordringstjänst  för att aktivera säker e-post från alla platser och enheter.

Är du redo att ta datasäkerhet till en ny nivå?

Boka en demo 

Vad gör Smartlockr annorlunda? 

Öka medvetenheten

När du är medveten om vad du gör kan risken för fel minskas. SmartLockr ger svar på detta med integrerad medvetenhet. För att förhindra att en användare delar data med fel person har SmartLockr:
 •   Smarta skanningar som kan känna igen känslig information i meddelanden och bilagor. Användaren informeras om detta genom att programmet notifierar användaren om känsliga data, varefter meddelandets säkerhetsnivå kan fastställas.  
 •   En extra kontroll av bilagor och mottagare. Användaren måste bekräfta båda delarna innan meddelandet kan skickas.

Användarvänlighet

En tjänst som är lätt att använda kommer inte att betraktas som besvär i daglig verksamhet. SmartLockr är en plug-and-play-lösning, vilket innebär att bekvämligheten alltid är för användarens skull.

 •   Till exempel används SSO (Single Sign-on) så att du som användare inte behöver logga in om och om igen.
 •   De skickade och mottagna e-postmeddelandena lagras hos den individuella e-postanvändaren så att det blir lätt att hitta när det behövs och du kan fortsätta jobba tidseffektivt utan att arbetsprocessen störs.

Följer gällande regelverk

Som organisation måste Ni följa bestämmelser som säkerställer säker behandling av sekretesskänslig information.

 •   SmartLockr följer GDPR, vilket innebär att Ni som organisation också uppfyller kraven vad gäller behandling av sekretesskänslig information.

Att hålla data och känsliga uppgifter skyddae är en gruppuppgift. Vi kan hjälpa dig att ha digitalisering i din fördel genom att använda krypterad kommunikation. Enkelt, effektivt och utan några större ansträngningar.

Boka en tid med en specialist