Secure email in healthcare

Skydda känsliga uppgifter inom hälsovården med säker e-post. Håll hälsovårdsuppgifter skyddade på ett enkelt sätt

Personliga uppgifter inom hälsovården är en typ av data som du absolut inte vill ska hamna i fel händer. Ta nästa steg med en säker e-postlösning som passar dina behov. Din sinnesro garanteras.

Boka en demo Läs användarfall

Varför din organisation behöver säker e-post

Digitala tider kräver korrekta kommunikationslösningar. Det gäller speciellt när vi tänker på utbyte av personliga uppgifter som hälsoinformation, som vi har en tendens att dela mer via e-post och portaler nuförtiden. Tänk dig listor på mediciner, dagliga sjukhusrapporter eller kompletta patientjournaler om någons hälsotillstånd. Men det är inte utan risker. Att skicka känsliga uppgifter till fel mottagare är den största anledningen till dataläckor.

 

Föreställ dig vilka konsekvenser, både för ryktet och ekonomin, det skulle leda till för din organisation om hälsovårdsuppgifter data delades med obehöriga.

Säker e-post en hälsovårdsorganisation är därför extremt viktigt. Här är varför:

12,241

dataincidenter har rapporterats sedan GDPR:s introduktion.

+116M SEK

Det totala värdet av utgående böter till följd av brott mot GDPR.

Mänskliga faktorn 

kan förebyggas med notifikationer när ett mejl skrivs.

E-post utan extra säkerhetsåtgärder

lever inte upp till de säkerhetsstandarder som gäller för att utbyta känsliga hälsovårdsuppgifter;

 

Att kryptera e-post hjälper digatt leva upp till GDPR

Denna lag tvingar organisationer att behandla och skydda personuppgifter på korrekt sätt.

Patientuppgifter kan       skyddas 

från att skickas till personer som inte har tillstånd att se uppgifterna i fråga;

Sätt e-postsäkerhet på din agenda, innan det blir din agenda

Boka en demo 

ANVÄNDARFALL VÅRDORGANISATIONER

Vårdorganisationer

Ni som hälsovårdsorganisation har en stor mängd känsliga uppgifter (medicinsk data). Varje dag skickas de här uppgifterna till hälsovårdspersonal, patienter och tredjepartsorganisationer, vilket skapar flera kommunikationsflöden. Om dessa flöden inte säkras och bevakas ordentligt kan dessa viktiga uppgifter hamna i fel händer.

Utmaningen

Personal som arbetar inom vården är under enorm tidspress. Vi talar då inte bara om läkare och operationspersonal, som utför operationer under långa timmar. Detta gäller alla, från de som arbetar vid apoteksdisken till administratörer som har hand om patientuppgifter, till tredje parter som uppgifterna delas med.

Det kan tyckas omöjligt att hålla koll på vem som skickar vad till vem. Hur ser man till att uppgifter skyddas på ett säkert sätt, och att detta kan göras från alla platser och enheter, eftersom den konstanta strömmen av data sker 24/7? Hur enkelt blir det att kommunicera, både för avsändaren och mottagaren?

Men ovanpå externa faktorer (cyberbrott) så har interna hot en tendens att vara stora inom hälsovårdsorganisationer. Patientjournaler som delas med obehöriga, komplexa e-postsystem som ökar risken för mänskliga fel eller att data går förlorad: utan förebyggande åtgärder och ytterligare åtgärder kommer din organisation att löpa stor risk. Exponering av känslig data kan leda till anseende och skada ditt din organisation måste hantera.

Så kan SmartLockr hjälpa din organisation

SmartLockr förstår behoven inom vårdsektorn. Enkelt åtkomst till uppgifter av de som är behöriga, säkert och enkelt utbyte av information inom den e-postplattform som används – allt detta är viktigt.

Vår användarvänliga lösning, som är enkel att förstå för både avsändaren och mottagaren, ger dig den säkerhet som hälsovårdsuppgifter kräver. Din organisation kommer att leva upp till integritetsregleringar så att du kan fokusera på kärnverksamheten: att hjälpa patienter.

Korrekt säker kommunikation kan således etableras. SmartLockr hjälper dig med:

 • Efterlevnad av GDPR.

 • Krypterad e-post från början till slut utan kunskapsbehov. Obehöriga kommer inte åt de uppgifter som skickas.

 • Skyddade portaler för uppladdning och uppladdningsbegäran för att filer ska mottas säkert, enkelt och snabbt.

 • Problemfri integrering med din e-postplattform

 • Möjlighet att spåra och blockera mejl, mottagare och filer efter att mejl har skickats.

 • Bekräftelse av filer och mottagare innan mejl skickas, för att förebygga att uppgifter delas med fel person.

 • SMTP Relay idarebefordringstjänst  för att aktivera säker e-post från alla platser och enheter.

 

Är du redo att ta datasäkerhet till en ny nivå?

Boka en demo 

Vad gör Smartlockr annorlunda?

Öka medvetenheten

När du är medveten om vad du gör kan risken för fel minskas. SmartLockr ger svar på detta med integrerad medvetenhet. För att förhindra att en användare delar data med fel person har SmartLockr:
 •   Smarta skanningar som kan känna igen känslig information i meddelanden och bilagor. Användaren informeras om detta genom att programmet notifierar användaren om känsliga data, varefter meddelandets säkerhetsnivå kan fastställas.  
 •   En extra kontroll av bilagor och mottagare. Användaren måste bekräfta båda delarna innan meddelandet kan skickas.

Användarvänlighet

En tjänst som är lätt att använda kommer inte att betraktas som besvär i daglig verksamhet. SmartLockr är en plug-and-play-lösning, vilket innebär att bekvämligheten alltid är för användarens skull.

 •   Till exempel används SSO (Single Sign-on) så att du som användare inte behöver logga in om och om igen.
 •   De skickade och mottagna e-postmeddelandena lagras hos den individuella e-postanvändaren så att det blir lätt att hitta när det behövs och du kan fortsätta jobba tidseffektivt utan att arbetsprocessen störs.

Följer gällande regelverk

Som organisation måste Ni följa bestämmelser som säkerställer säker behandling av sekretesskänslig information.

 •   SmartLockr följer GDPR, vilket innebär att Ni som organisation också uppfyller kraven vad gäller behandling av sekretesskänslig information.

Att hålla data och känsliga uppgifter skyddae är en gruppuppgift. Vi kan hjälpa dig, så att du kan minimera risken för mänskliga fel inom de arbetsprocesser din organisation har. Enkelt, effektivt och utan några större ansträngningar.

Boka en tid med en specialist