Säker kommunikation är till för alla. Förhindra dataläckor på ett sätt som fungerar för dig

SmartLockr är en säker och lättanvänd plattform för datasäkerhet. Det kan användas av vem som helst och integreras enkelt i din arbetsprocess. På så sätt kan du alltid arbeta säkert i Outlook, OWA, Gmail och på din mobiltelefon.

Säker kommunikation är till för alla
Vi har ju känslig data, personnummer, vi har fullständiga namn, telefonnummer. Det är rätt mycket och rätt känsligt. Vi har ju många personer vi pratar med dagligen som kommer behöva ha en säker kommunikation. Det är skönt att man kan skicka ut information och att vi kunde se till att det var lätt för patienterna att ta emot säkra meddelanden i sin e-post, det är en lätthanterligt lösning för patienter.
Alex Rahman Legehuset
ProductOverview_02_W 558px

Integrera säker e-post direkt i din arbetsprocess. Utan utvecklingsarbete, eftersom vi redan har gjort det åt dig

Säker e-post i Outlook (även i webbläsaren ), Gmail och mobiltelefonen
E-post som du är van vid, utan att störa din arbetsprocess och utan att använda separata appar.       

Integrationer
Anslut dina system enkelt till SmartLockr. Gör säker e-post till en del av ditt företag.

Spara tid och pengar
Vi gör utvecklingsarbetet, så att du och ditt team enkelt kan maila säkert.

Ta bort mänskliga misstag från arbetsprocessen. Öka medvetenheten, gör dina anställda till din starkaste säkerhet

Ställ in meddelanden för känslig information
Med en innehållspolicy skickas all din (känsliga) information med rätt säkerhet.

Förhindra utbyte av dina uppgifter med fel personer
Med extra kontroller av mottagare och bifogade filer innan du skickar kan du kontrollera om dina uppgifter går till rätt person.

Spåra och blockera skickade e-postmeddelanden vid behov
Har du skickat något fel? Då kan du blockera mottagare, filer eller hela e-postmeddelandet.

ProductImages_SV_17
Skapa säkra miljöer för utbyte av stora filer

Skapa säkra miljöer för utbyte av stora filer

Starta en konversation. Gör det enkelt för alla att skicka filer till dig på ett säkert sätt.

Skicka och ta emot stora filer (max 5 TB) på ett säkert sätt
Från och med nu kan du enkelt utbyta filer utan osäkra externa tjänster.

Byt filer enkelt
Med säkra uppladdningsförfrågningar och portaler skapar du miljöer där dina filer byts ut på ett säkert sätt.

Få alltid rätt filer
Ange filtyp, storlek och mottagare inom organisationen.

GDPR mail
Overview_Regulations_03_H 40 px
Overview_Regulations_04_H 40 px

Följ reglerna med minimal ansträngning

Vara i linje med bestämmelser som GDPR. Vi hjälper dig med detta eftersom vi är certifierade enligt NTA 7516 ISO 27001:2018 och NEN 7510-1:2017.

Din datasäkerhet är vår prioritet

Vår plattform utvecklas hela tiden och är därför kompatibel.

Kommunicera krypterat, förhindra åtkomst för tredje part

Kryptera din kommunikation. Detta håller dina meddelanden och filer säkra, före, under och efter sändning.

Kryptera dina data från början till slut
End-to-end-kryptering med zero-knowledge proof förhindrar obehörig åtkomst till dina data

Endast autentiserade mottagare kan se dina uppgifter
Med tvåfaktorsautentisering hindrar du tredje parts åtkomst.

Begränsa antalet inloggningstillfällen, arbeta säkrare
Enkel inloggning för dig, svårt för obehöriga personer att komma åt de program du arbetar med.

Behåll kontrollen över din data. Hantera, övervaka och justera inställningar som passar din organisation

Omfattande administratörsportal

Ställ in SmartLockr enligt de önskemål som fungerar bäst.

Implementera din företagsidentitet

Säkerställ förtroende och erkännande med din grafiska profil.

ProductImages_SV_08

Hur kan vi hjälpa dig med detta?

SmartLockr tar hänsyn till olika branscher och funktioner. Välj din bransch nedan och upptäck vad vi kan göra för dig: