Säker kommunikation är till för alla. Förhindra dataläckor på ett enkelt och effektivt sätt

SmartLockr är en säker och lättanvänd plattform för datasäkerhet. Den kan användas av vem som helst och integreras enkelt i din arbetsprocess. På så sätt arbetar du alltid säkert i Outlook, OWA, Gmail och på din mobiltelefon.

Säker kommunikation är till för alla
Vi har ju känslig data, personnummer, vi har fullständiga namn, telefonnummer. Det är rätt mycket och rätt känsligt. Vi har ju många personer vi pratar med dagligen som kommer behöva ha en säker kommunikation. Det är skönt att man kan skicka ut information och att vi kunde se till att det var lätt för patienterna att ta emot säkra meddelanden i sin e-post, det är en lätthanterligt lösning för patienter.
Alex Rahman Legehuset
ProductOverview_02_W 558px

Integrera säker e-post direkt i din arbetsprocess. Du slipper utvecklingsarbetet, eftersom vi redan har gjort det åt dig.

Säker e-post i Outlook (även i webbläsaren), Gmail och mobiltelefonen
Med SmartLockr skickar du och tar emot e-post precis som vanligt: Utan att störa din normala arbetsprocess och utan separata appar.

Integrationer
Anslut dina system enkelt till SmartLockr. Gör säker e-post till en del av ditt företag.

Spara tid och pengar
Vi gör utvecklingsarbetet, så att du och ditt team enkelt kan skicka e-post säkert.

Förhindra misstag, öka medvetenheten och gör dina anställda till din starkaste tillgång inom datasäkerhet

Skapa notfikationer för känslig information
Med en innehållspolicy skickas all din (känsliga) information med rätt säkerhet.

Förhindra utbyte av data med fel personer
SmartLockr erbjuder extra kontroller av mottagare och bifogade filer. På så vis kan du kontrollera att dina uppgifter går till rätt person innan du skickar meddelandet.

Spåra och blockera skickade e-postmeddelanden vid behov
Har du skickat något fel? Då kan du blockera mottagare, filer eller hela e-postmeddelanden.

ProductImages_SV_17
Skapa säkra miljöer för utbyte av stora filer

Skapa säkra miljöer för utbyte av stora filer

Starta en säker konversation. Gör det enkelt för alla att skicka filer till dig på ett skyddat sätt.

Skicka och ta emot stora filer (max 5 TB) på ett säkert sätt
Från och med nu kan du enkelt utbyta filer utan osäkra, externa tjänster.

Byt filer enkelt
Med säkra uppladdningsförfrågningar och portaler skapar du miljöer där dina filer byts ut på ett säkert sätt.

Få alltid rätt filer
Ange filtyp, storlek och mottagare inom organisationen.

GDPR mail
Overview_Regulations_03_H 40 px
Overview_Regulations_04_H 40 px

Följ reglerna med minimal ansträngning

Följ bestämmelser och regulationer som GDPR. Vi kan hjälpa dig med detta eftersom vi är certifierade enligt NTA 7516 ISO 27001:2018 och NEN 7510-1:2017.

Din datasäkerhet är vår prioritet

Vår plattform utvecklas hela tiden och är därför enkel att arbeta med.

Kommunicera krypterat och förhindra åtkomst för tredje parter

Kryptera din kommunikation. Detta ser till att dina meddelanden och filer är säkra, innan, under tiden och efter att du har skickat dem.

Kryptera dina data från början till slut
End-to-end-kryptering med zero-knowledge förhindrar obehörig åtkomst till dina data.

Endast autentiserade mottagare kan se dina uppgifter
Med tvåfaktorsautentisering hindrar du åtkomst från tredje parter.

Begränsa antalet inloggningar och arbeta säkrare
Vi gör det enkelt för dig att logga in, men svårt för obehöriga personer att komma åt de program du arbetar med.

Behåll kontrollen över era data. Hantera, övervaka och justera inställningar på ett sätt som passar er organisation.

Omfattande administratörsportal

Ställ in SmartLockr enligt era önskemål.

Implementera er företagsidentitet

Genom att använda er grafiska profil behåller ni igenkänningsfaktorn och tilliten hos era mottagare. 

ProductImages_SV_08

Hur kan SmartLockr hjälpa dig?

Vi förstår att olika branscher och funktioner har olika behov. Välj din bransch nedan och upptäck vad vi kan göra för dig: