ALLT DU BEHÖVER VETA OM SÄKER POST

Säker e-post kan vara enkelt, för alla

De flesta dataintrång orsakas den mänskliga faktorn. Det är därför du vill att dina processer ska vara så lätta som möjligt. Säkra utskick med SmartLockr är enkelt, fungerar för alla och är möjliga överallt. Även i Outlook, webmail, Gmail och på din mobiltelefon.

Varför måste jag skicka e-postmeddelanden
på ett säkert sätt?

Digitalisering innebär att vi kommunicerar online mer än någonsin. Detta innebär att vi också ökat utbytet av känslig information via e-post, till exempel filer med personuppgifter. Varför skulle du skicka det här utan extra säkerhet?

Vi har alla upplevt det: på grund av en hektisk dag på jobbet eller trötthet går saker ibland inte riktigt som de borde. Detta kan ibland få jobbiga konsekvenser, för föreställ dig att du av misstag skickar information till fel person. Vad gör du då? Vad händer om du av misstag delar känslig information och det kan leda till ett dataläcka?

Du kan förhindra detta genom att skicka ett säkert e-postmeddelande. Dina meddelanden skickas inte bara krypterade, utan även åtkomst för tredje part blockeras. Om du har skickat något felaktigt kan du fortfarande blockera meddelandet i efterhand.

wat maakt e-mail veilig?

Vad är säker e-post?

Enkelt: en process där ditt e-postmeddelande säkras före, under och efter sändningen. Det är så lätt att skicka e-post att vi också skickar en hel del varje dag. Och det är därför saker kan gå fel mycket snabbt.

Till exempel:

 • Skicka ett e-postmeddelande till fel person.
 • Lägga till en felaktig bilaga.
 • Skicka din e-post okrypterad så att tredje part kan se ditt meddelande genom avlyssning eller.
 • Svag säkerhet i ditt meddelande, vilket gör det enkelt för tredje parter att komma åt din inkorg.

E-postprocess: lämplig teknik hjälper dig på vägen

 • Innan sändning

 • Under sändning

 • Efter sändning

 • Smarta skanningar som kan känna igen känsligt innehåll när du skriver meddelandet och rekommenderar rätt säkerhet för det.
 • En kontroll av bilagor och mottagare för att förhindra delning av data med obehöriga.
 • Bestäm hur länge ett meddelande är tillgängligt genom att ställa in en retentionstid.
 • Säkra ditt meddelande med tvåfaktorautentisering och förhindra obehörig åtkomst.
 • Ställ in maximalt antal nedladdningar.
SecureMail_02_W461px
 • Kryptera dina meddelanden med zero knowledge end-to-end-kryptering. Endast du och de auktoriserade mottagarna kan läsa meddelandet.
 • Skicka ditt e-postmeddelande säkert via en säker TLS-anslutning.
 • Ge ditt meddelande lämplig säkerhet med SMTP Relay Service.
 • Spåra din e-post och se om de har öppnats och / eller att dina filer har laddats ner.
SecureMail_03_W461px
 • Spåra skickade e-postmeddelanden.
 • Skickade du något fel? Blockera din e-post, mottagare och/eller filer.
SecureMail_04_W461px

Att investera i säker e-post ger dig många fördelar: här är varför

Personuppgifter har blivit både mer värdefulla och mer sårbara. I en tid då digitaliseringen har accelererat måste du se till att din data är säker.

Vi kan nämna flera anledningar till varför du bör överväga en lösning för din e-postsäkerhet. Vi föredrar dock att ta itu med ett problem som ligger till grund för alla andra: cyberkriminella som är angelägna om att ta del av dina uppgifter. Med andra ord finns det alltid människor som är ute efter att ta emot och missbruka personuppgifter.

Så hur säkerställer du att data också skyddas under e-post? Och därmed minskar risken för missbruk av dina uppgifter? Genom att välja e-postsäkerhet med hänsyn till dessa tre grundpelare:

Användarvänlighet
Gör det enkelt för alla, så att lösningen faktiskt används samt att mänskliga faktorn begränsas.

Medvetenhet
Om du uppmärksammas om att känslig information hanteras kommer det ske mer noggrant.

Kontroll
Håll koll på din data. Du vet alltid vad som har skickats, när och till vem. Om det behövs kan du alltid blockera efteråt.

Några enkla steg för att skicka säkert med SmartLockr

Skriv ditt meddelande

Steg 1
Skriv ditt meddelande

När du skriver blir du som avsändare notifierad. Dessa utlöses baserat på innehållspolicyn.

Som organisation kan du ställa in aviseringar för känslig information som är relevant för dig, så att dessa uppgifter alltid skickas med rätt säkerhet.

Redo att skicka?

Steg 2
Redo att skicka?

Innan ditt meddelande skickas kommer det att granskas. E-postmeddelandet skickas utefter de policys satta av administratören. Alltid säker utan extra åtgärder!

I samtliga fall kan du:
Ditt meddelande kommer att skickas!

Steg 3
Ditt meddelande kommer att skickas!

SmartLockr använder end-to-end-kryptering. Detta innebär att ditt meddelande skickas helt krypterat - ingen har tillgång till meddelandets innehåll förutom den autentiserade mottagaren. Dessutom skickas meddelandet via en säker TLS-anslutning, vilket gör det omöjligt att avlyssna det.

Signerat, förseglat, levererat. Mottagaren har fått ditt meddelande

Steg 4
Signerat, förseglat, levererat. Mottagaren har fått ditt meddelande

 • Ditt meddelande hamnar i en säker portal. Ingen annan kan komma åt din data, förutom de autentiserade mottagarna.
 • Har du ha skickat information felaktigt? Då kan du alltid återkalla/blockera det i efterhand.

Så här fungerar SmartLockr till din fördel

Med SmartLockr väljer du en lösning som löser olika problem. Inte bara skickar du e-post på ett säkert sätt så att du följer reglerna, men alla inom teamet fortsätter att arbeta som de är vana vid. Inga ändringar, förutom att data nu skickas riktigt säkert så att dataläckor förhindras:

Användarvänlighet
Säkert och enkelt arbete: det är vad SmartLockr möjliggör. Utan komplicerade åtgärder som stör arbetsprocesserna. Du skickar e-post som du är van vid, men säkert. Nu också var du vill och hur du vill, tack vare vår integration i Outlook plug-in, Outlook webmail, Gmail och på din mobil.

Öka medvetenheten
Mänskliga faktorn är den största orsaken till incidenter. Vem som helst är benägen till misstag. Förhindra detta genom att öka medvetenheten bland användarna. Med aviseringar för känslig information i samband med utskick kan du förhindra att information oavsiktligt delas med tredje part.

Överensstämmelse med lagstiftningen
SmartLockr följer GDPR och är ISO 27001:2018-certifierad. Gör det enkelt för dig själv och ta rätt steg i din datasäkerhet nu, utan att det kostar dig tid och ansträngning.

Du kan ordna en säker e-postkontakt redan idag. Boka din tid hos en av våra specialister och upptäck i en demo vad dina fördelar är